top of page

We vormen een colleftief.

Voor het maken van een CPO project heb je een groep bewoners nodig. We brengen deze mensen samen om een collectief te vormen.

We maken een plan van aanpak.

Tussen inschrijving en toewijzing van een kavel wordt een plan van aanpak gemaakt. 

We ontwerpen het gebouw.

Het ontwerpproces verloopt van schets ontwerp naar voorlopig ontwerp, defintief ontwerp en bestek.

We organiseren de aanbesteding.

Met het bestek houden we een aanbesteding om een aannemer te selecteren.

We verzorgen de oplevering.

Als de bouw gereed is wordt er een onafhankelijke oplevering gehouden door Vereniging Eigen Huis.

We bouwen de toekomst samen.

We love to loft

Doe mee met WELOFT

bottom of page