top of page

BOUWGROEP SLOTERLOFTS

De gemeente Amsterdam geeft grond uit bestemd voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het doel is om als collectief een woonge bouw te realiseren waarbij wensen van de bewoners voorop staan. 

Tot 23 oktober kunt u zich bij WELOFT inschri jven als lid van de het collectief.  Vervolgens zal het collectief door WELOFT worden aangemeld bij de gemeente voor kavel N4 te Slot erdijk. 

Sloterdijk zal komende jaren enorm veranderen. Het is een van Amsterdams grootste ontwikkellocaties en het zal een nieuwe Amsterdamse wijk worden met een eigen karakter. 

Nu is het moeilijk voor te stellen maar in Sloterdijk worden komende jaren duizenden woning bijgebouwd. Het wordt een nieuwe hotspot waar waar werken en wonen wordt gecombineerd.

 

Amsterdam

SLOTERDIJK N4

Doe mee met SloterLofts

bottom of page